صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۵۰۴.۱۱۰۱

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
تحمل تنهایی به خودی خود سخت است اما امان از روزی که مجبور شوی روزهای ناخوشت را به تنهایی شب کنی. مادری که تنهاست؛ همسرش سال‌ها پیش او و فرزندانش را رها کرد. فرزندانش را با چنگ و دندان بزرگ کرد و حالا آنها دور از مادر زندگی می‌کنند. سال‌های سال با قالی بافی از پس مخارج زندگی برمی‌آمد؛ اما دیابت و ضعف چشمان، راه درآمدش را سد کرند و او را محتاج. خیرین هزینه اجاره خانه و داروهایش را بر عهده گرفتند، اما مشکلات هیچگاه دست روی دست نمی‌گذارند، دیابت آنقدر پیشرفت کرد که توان کلیه‌هایش را گرفت و این روزها برای دیالیز در بیمارستان بستری و برای پرداخت هزینه ترخیص نیازمند کمک است. امید است مهرِ شما عزیزان پشتوانهِ محکمی برای این عزیز تنها باشد.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

دریافت گزارش