صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۳۲۴.۱۱۰۱.۳-۰۱۰۳۲۴.۱۱۰۱.۱

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
کد مددجوها:۰۱۰۳۲۴.۱۱۰۱.۱-۰۱۰۳۲۴.۱۱۰۱.۳ به تازگی چشم‌های قشنگشان را به این دنیا باز کردند و همچنان بدون هیچ بهانه‌ای می‌خندند. بی‌خبر از اینکه مجبورند در خانه‌ای اجاره‌ای زندگی کنند و هزینه زندگی را پدربزرگ با زحمت کشیدن در باغ فراهم می‌کند، بی‌خبرند از اینکه پدر بالاجبار مجبور به ترک آن‌ها بوده و به افغانستان بازگردانده شده. این دو نوزاد شیرخوار در اولین روز‌های زندگی‌شان به عفونت ریه مبتلا شدند و چند روزی را در بیمارستان بستری بودند و اکنون برای تأمین هزینه ترخیص به کمک نیاز دارند. این فرشته‌های زمینی، از همه چیز بی‌خبرند اما خوب مهربانی و محبت را می‌فهمند. بیایید با محبت خود روی خوب این دنیا را به آن‌ها نشان دهیم. اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
اولویت حمایت: کمک هزینه ترخیص دو نوزاد دچار عفونت ریوی
حداقل مبلغ مورد نیاز: 1.000.000 تومان
کانال تلگرامی گلریزان: گلریزان مجازی
کد ussd: 4#*3*2580*780*
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

دریافت گزارش