صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

010416.1101.1

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

داستان مددجو
کد مددجو: ۰۱۰۴۱۶.۱۱۰۱.۱ در زمانه‌ای که حتی انسان سالم به سختی روزگار می‌گذراند نبود سلامتی، زندگی را بار‌ها سخت‌تر می‌کند. خانم جوانی همه عمر خود را با تشنج‌های گاه و بی‌گاه که مثل مهمان ناخوانده مزاحم زندگی‌اش بودند سپری می‌کرد، اما یک روز، یکی از این تشنج‌ها گریبان زندگی و جوانی‌اش را گرفت و در حین چای ریختن دچار تشنج شد و داغ زیبایی و جوانی‌اش به دلش ماند. همسرش حتی با دو شیفت کار کردن هم نتوانسته از پس مخارج بیمارستان بربیاید. حالا پس از چند ماه چشم به قلب‌های مهربان شما عزیزان دوخته است. ‌امید است با محبت شما عزیزان بتوان کمک هزینه‌ای برای ترخیص این خانم از بیمارستان تأمین کرد. اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
اولویت حمایت: کمک هزینه ترخیص به علت تشنج
حداقل مبلغ مورد نیاز: 1.000.000 تومان
کانال تلگرامی گلریزان: گلریزان مجازی
کد ussd: 1#*3*2580*780*
حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
داستان مددجو
کد مددجو: ۰۱۰۴۱۶.۱۱۰۱.۱ در زمانه‌ای که حتی انسان سالم به سختی روزگار می‌گذراند نبود سلامتی، زندگی را بار‌ها سخت‌تر می‌کند. خانم جوانی همه عمر خود را با تشنج‌های گاه و بی‌گاه که مثل مهمان ناخوانده مزاحم زندگی‌اش بودند سپری می‌کرد، اما یک روز، یکی از این تشنج‌ها گریبان زندگی و جوانی‌اش را گرفت و در حین چای ریختن دچار تشنج شد و داغ زیبایی و جوانی‌اش به دلش ماند. همسرش حتی با دو شیفت کار کردن هم نتوانسته از پس مخارج بیمارستان بربیاید. حالا پس از چند ماه چشم به قلب‌های مهربان شما عزیزان دوخته است. ‌امید است با محبت شما عزیزان بتوان کمک هزینه‌ای برای ترخیص این خانم از بیمارستان تأمین کرد. اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
اولویت حمایت: کمک هزینه ترخیص به علت تشنج
حداقل مبلغ مورد نیاز: 1.000.000 تومان
کانال تلگرامی گلریزان: گلریزان مجازی
کد ussd: 1#*3*2580*780*
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

010416.1101.1

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال
حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان