صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۶۰۸.۱۱۰۱.۳-2

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

داستان مددجو
او دختری‌ست که تازه چهارماه است در خانواده ای چشم گشوده که در آن خبری از «پدر»نیست؛اما مادر برای جبران این خلأ پنج فرزندش،به خیاطی روی آورده،مادری که برای تامین هزینه های بستری نوزادش،هنگام تولد، هر آنچه در منزل داشته به فروش رسانده و حالا که به علت بیماری ریوی در بیمارستان بستری ست،توان پرداخت هزینه ی ترخیص را ندارد. بیایید دستی شوید برای رساندن این نوزاد به مادرش اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
اولویت حمایت: کمک هزینه ترخیص شیر خوار 4ماهه
حداقل مبلغ مورد نیاز: 900.000 تومان
کانال تلگرامی گلریزان: گلریزان مجازی
کد ussd: 3#*3*2580*780*
حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
داستان مددجو
او دختری‌ست که تازه چهارماه است در خانواده ای چشم گشوده که در آن خبری از «پدر»نیست؛اما مادر برای جبران این خلأ پنج فرزندش،به خیاطی روی آورده،مادری که برای تامین هزینه های بستری نوزادش،هنگام تولد، هر آنچه در منزل داشته به فروش رسانده و حالا که به علت بیماری ریوی در بیمارستان بستری ست،توان پرداخت هزینه ی ترخیص را ندارد. بیایید دستی شوید برای رساندن این نوزاد به مادرش اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
اولویت حمایت: کمک هزینه ترخیص شیر خوار 4ماهه
حداقل مبلغ مورد نیاز: 900.000 تومان
کانال تلگرامی گلریزان: گلریزان مجازی
کد ussd: 3#*3*2580*780*
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۶۰۸.۱۱۰۱.۳-2

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال
حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان