صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

010608.1101.4

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
خداوند با تمام مهر، تمام ما انسان‌ها را آفرید بعد با هنرنمایی تمام، بر ما تفاوت‌هایی بخشید تا در کنارهم زیباتر و تماشایی تر شویم با هر زبان، نژاد، رنگ و عقیده، تمرین همدلی و یک رنگی کنیم و از یاد نبریم که ما همگی، برابر و برادریم اینبار کودکِ کوچک افغان ما، نیازمند یاریست کودک سه ماهه ای که در خانواده 4 نفره چشم بازکرده و پدرش کارگر زحمت کشی‌ست که حالا پس از دررفتگی پای کودک توان پرداخت هزینه‌ی ترخیص ازبیمارستان ندارد. مااینجاییم تا به او و کودکش یادآوری کنیم که زندگی روی زیبایی هم دارد و این چنین شرم را از چهره‌ی پدری زحمت‌کش دور کنیم و کودکش را به آغوشش بازگردانیم. اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
اولویت حمایت: کمک هزینه ترخیص شیر خوار سه ماهه
حداقل مبلغ مورد نیاز: 1.000.000تومان
کانال تلگرامی گلریزان: گلریزان مجازی
کد ussd: 1#*3*2580*780*
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

دریافت گزارش