صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۴۰۲.۱۱۰۶

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
کد مددجو: ۰۱۰۴۰۲.۱۱۰۶ خانمی سی و شش ساله که به تنهایی با هزار و یک مشکل دست به گریبان شده. زندگی با مادر در خانه اجاره‌ای، فوت پدر، مشکلات معیشتی و هزینه درمان بیماری چاره‌ای جز کار کردن برایش نگذاشته اما خود بیماری که وزنه‌ای شده در کفه‌ی هزینه‌ها، درآمدش را کاهش داده. بیناییش تا حد زیادی کاهش یافته به طوری که دیگر عینک جوابگوی نیست و باید از چشمانش تصویر برداری انجام شود تا تحت عمل جراحی قرار بگیرد اما توان پرداخت هزینه تصویر برداری را ندارد. بیایید با مهر خود به چشمان کم سوی او نوری دوباره ببخشیم. اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
اولویت حمایت: هزینه تصویر برداری چشم به علت اختلال بینایی
حداقل مبلغ مورد نیاز: 500.000تومان
کانال تلگرامی گلریزان: گلریزان مجازی
کد ussd: 2#*3*2580*780*
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

دریافت گزارش