صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۶۱۸.۱۱۰۱

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

داستان مددجو
کد مددجو: ۰۱۰۶۱۸.۱۱۰۱ کارگر ساختمانی است، آجر روی آجر می‌گذارد و ساختمان می‌سازد اما خودش و خانواده‌اش سرپناهی ندارند. درآمد کم و بی‌ثبات، آنها را در حومه‌ی شهر، در خانه‌ای اجاره‌ای نگه داشته؛ خانه‌ای که بخشی از درآمد ناچیزشان را به خود اختصاص می‌دهد. یک حادثه ناگوار دامن پسر هفت ساله‌اش را گرفت. پسری که در آستانه ورود به مدرسه بود حالا برای سوختگی با آب جوش در صف درمان قرار گرفته اما پدر از تامین هزینه درمان، درمانده! بیایید به رسم مهمان نوازی دستی باشیم برای گره گشایی از زندگی این خانواده افغانستانی. اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
اولویت حمایت: کمک هزینه ترخیص کودک دچار سوختگی
حداقل مبلغ مورد نیاز: 1.000.000 تومان
کانال تلگرامی گلریزان: گلریزان مجازی
کد ussd: 4#*3*2580*780*
حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
داستان مددجو
کد مددجو: ۰۱۰۶۱۸.۱۱۰۱ کارگر ساختمانی است، آجر روی آجر می‌گذارد و ساختمان می‌سازد اما خودش و خانواده‌اش سرپناهی ندارند. درآمد کم و بی‌ثبات، آنها را در حومه‌ی شهر، در خانه‌ای اجاره‌ای نگه داشته؛ خانه‌ای که بخشی از درآمد ناچیزشان را به خود اختصاص می‌دهد. یک حادثه ناگوار دامن پسر هفت ساله‌اش را گرفت. پسری که در آستانه ورود به مدرسه بود حالا برای سوختگی با آب جوش در صف درمان قرار گرفته اما پدر از تامین هزینه درمان، درمانده! بیایید به رسم مهمان نوازی دستی باشیم برای گره گشایی از زندگی این خانواده افغانستانی. اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
اولویت حمایت: کمک هزینه ترخیص کودک دچار سوختگی
حداقل مبلغ مورد نیاز: 1.000.000 تومان
کانال تلگرامی گلریزان: گلریزان مجازی
کد ussd: 4#*3*2580*780*
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۶۱۸.۱۱۰۱

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال
حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان