صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۸۱۲.۱۱۰۱.۲

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

داستان مددجو
کد مددجو: ۰۱۰۸۱۲.۱۱۰۱.۲ زوجی که برای داشتن زندگی بهتر درد، دوری از وطن را به جان خریدند و ماه‌ها زندگی غیر قانونی را تجربه کردند. این روزها تاریک‌ترین روزهای خود را شب می‌کنند. جنینی که قرار بود نور زندگیشان شود رفیق نیمه راه شد و غمی بزرگ را بر سینه‌شان گذاشت. حال پدری غمگین و شرمنده باقی مانده که حتی از پس هزینه های ترخیص همسرِ جوانِ داغ دیده اش هم برنمی آید. امید است با مهر شما مهرورزان بتوان اندکی از غمِ دل این عزیزان کاست و هزینه ترخیص را برای این خانواده تامین کرد. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید. اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
اولویت حمایت: کمک هزینه ترخیص به علت سقط جنین
حداقل مبلغ مورد نیاز: 1.000.000 تومان
کانال تلگرامی گلریزان: گلریزان مجازی
کد ussd: 1#*3*2580*780*
حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
داستان مددجو
کد مددجو: ۰۱۰۸۱۲.۱۱۰۱.۲ زوجی که برای داشتن زندگی بهتر درد، دوری از وطن را به جان خریدند و ماه‌ها زندگی غیر قانونی را تجربه کردند. این روزها تاریک‌ترین روزهای خود را شب می‌کنند. جنینی که قرار بود نور زندگیشان شود رفیق نیمه راه شد و غمی بزرگ را بر سینه‌شان گذاشت. حال پدری غمگین و شرمنده باقی مانده که حتی از پس هزینه های ترخیص همسرِ جوانِ داغ دیده اش هم برنمی آید. امید است با مهر شما مهرورزان بتوان اندکی از غمِ دل این عزیزان کاست و هزینه ترخیص را برای این خانواده تامین کرد. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید. اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
اولویت حمایت: کمک هزینه ترخیص به علت سقط جنین
حداقل مبلغ مورد نیاز: 1.000.000 تومان
کانال تلگرامی گلریزان: گلریزان مجازی
کد ussd: 1#*3*2580*780*
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۸۱۲.۱۱۰۱.۲

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال
حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان