صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۸۰۷.۱۱۰۱

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
کد مددجو: ۰۱۰۸۰۷.۱۱۰۱ پسر ۱۸ ساله‌ افغانستانی‌ که به امید زندگی آسوده‌تر راه به ایران یافته و بجای رویاپردازی برای آینده‌ و گشت و گذار، ترددش در شهر محدود به راه بیمارستان شده. کلیه و قلب بیمارش دیگر تاب و توان همراهی ندارند. هم اکنون به علت تنگی نفس‌هایش و دیالیز در بیمارستان بستری شده و به کمک شما برای ترخیص نیاز دارد. بیایید بار دیگر آینده یک نوجوان را با کمک‌هایمان زیبا رقم بزنیم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید. اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
اولویت حمایت: کمک هزینه ترخیص بیمار دیالیزی
حداقل مبلغ مورد نیاز: 1.000.000 تومان
کانال تلگرامی گلریزان: گلریزان مجازی
کد ussd: 2#*3*2580*780*
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

دریافت گزارش