صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

G -9001

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
مادری ۴۰ ساله که در گذر اوقات زندگانی پس از یک بحران عصبی حس پاها و کمر خود را از دست داد و پزشکان التهاب سیستم عصبی و نخاع را برای او تشخیص دادند. همسر ایشان هم که در پی کسب نانی در کارگاهی مشغول بود؛ ۴ماه است که شغل خود را از دست داده و دیگر، از پس هزینه‌های همسرش بر نمی‌آید. هم اکنون مادر ما نیازمند انجام MRI است و به یاری دستان پر مهر شما چشم امید دارد. شایان ذکر است در صورت به حد نصاب نرسیدن این گلریزان، مبالغ جمع آوری شده صرف امور عکس برداری سایر مددجویان خیریه خواهد شد. اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
اولویت حمایت: کمک هزینه تصویر برداری
حداقل مبلغ مورد نیاز: 2.300.000 تومان
کانال تلگرامی گلریزان: گلریزان مجازی
کد ussd: 3#*3*2580*780*
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

دریافت گزارش