صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۸۰۱.۱۱۰۴.۲

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

ناموجود

داستان مددجو
کد مددجو: ۰۱۰۸۰۱.۱۱۰۴.۲ چراغ همگان در خانه، مادر است. مادری ۴۸ ساله که تنها چراغ خانه است، چندیست جای خالی پدر را هم پر کرده. افزون بر غم فراق همسرش، باید بیماری کلیوی را که توان کار را از او گرفته، تحمل کند. در همین روزها، درد کلیه زیادی بر او متحمل شده و هم اکنون به دلیل انسداد کلیه مجبور به جراحی است. حال که کمی درد جسمی او کاسته شده به کمک‌های شما برای تامین هزینه جراحی نیاز دارد. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید. اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
اولویت حمایت: کمک هزینه ترخیص به علت جراحی کلیه
حداقل مبلغ مورد نیاز: 1.000.000 تومان
کانال تلگرامی گلریزان: گلریزان مجازی
کد ussd: 4#*3*2580*780*
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

دریافت گزارش