صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

010814.1101.1

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
کد مددجو: ۰۱۰۸۱۴.۱۱۰۱.۱ پدری که با هزار امید و آرزو روانه شهر غریب شد تا سرنوشت جدیدی را برای چهار فرزندش رقم بزند، دیگر نمی‌تواند کار کند. جواز تاکسی‌اش باطل شده. به سختی زندگی می‌کند و قلب مهربانش درد را احساس می‌کند، غصه رگ‌های قلبش را گرفته و دچار عارضه قلبی شده است. تحت آزمایش آنژیوگرافی قرار گرفت اما توان پرداخت هزینه آن را ندارد. اکنون برای ترخیص نیازمند یاری ما هستند. اکنون زمان یاری دادن است. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید. اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
اولویت حمایت:  کمک هزینه ترخیص به علت آنژیوگرافی
حداقل مبلغ مورد نیاز: 1.500.000 تومان
کانال تلگرامی گلریزان: گلریزان مجازی
کد ussd: 1#*3*2580*780*
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

دریافت گزارش