صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

010627.1101.1

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
نوزادی افغان که برای آغاز زندگی صبر نکرده است؛ زود هنگام به دنیا آمده و حالا برای ادامه دادن زندگی‌ نیازمند مراقبت‌های پس از تولد است. مراقبت‌هایی که هزینه‌های زیادی را برای خانواده تراشیده. بالا بودن هزینه درمان برای اتباع خارجی از یک طرف و درآمد کم خانواده از طرف دیگر باعث شده پرداخت هزینه ترخیص برای آنها غیر ممکن شود. پدر و مادری که نمی‌توانند برای اولین نفس‌های سلامت فرزندشان به او کمک کنند بخشی از هزینه ترخیص را با قرض گرفتن تامین کردند. امیدواریم با حمایت شما، نفس‌های اول این زندگی به سلامتی گره بخورد. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
نوزادی افغان که برای آغاز زندگی صبر نکرده است؛ زود هنگام به دنیا آمده و حالا برای ادامه دادن زندگی‌ نیازمند مراقبت‌های پس از تولد است. مراقبت‌هایی که هزینه‌های زیادی را برای خانواده تراشیده. بالا بودن هزینه درمان برای اتباع خارجی از یک طرف و درآمد کم خانواده از طرف دیگر باعث شده پرداخت هزینه ترخیص برای آنها غیر ممکن شود. پدر و مادری که نمی‌توانند برای اولین نفس‌های سلامت فرزندشان به او کمک کنند بخشی از هزینه ترخیص را با قرض گرفتن تامین کردند. امیدواریم با حمایت شما، نفس‌های اول این زندگی به سلامتی گره بخورد. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

010627.1101.1

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان