صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

010814.1101.2

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

10 عدد

داستان مددجو
وقتی فرزندانش را ترک کرد و به امید درآمدی بهتر به ایران آمد، قلبش شکست، قلبی که تکه‌هایی از آن در وطن جامانده! او سرایداری است ۴۰ ساله اهل افغانستان. در یکی از شب‌های اندوهگین هجران، درد شدیدی سینه و سر او را فرا گرفت و او را راهی بیمارستان کرد. برای تشخیص آنژیوگرافی انجام شد ولی او توانایی پرداخت هزینه بیمارستان را ندارد. بیایید با تامین هزینه ترخیص این پدر مرهمی باشیم بر قلب شکسته‌اش.د. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.  
حمایت از مددجو

10 عدد

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
داستان مددجو
وقتی فرزندانش را ترک کرد و به امید درآمدی بهتر به ایران آمد، قلبش شکست، قلبی که تکه‌هایی از آن در وطن جامانده! او سرایداری است ۴۰ ساله اهل افغانستان. در یکی از شب‌های اندوهگین هجران، درد شدیدی سینه و سر او را فرا گرفت و او را راهی بیمارستان کرد. برای تشخیص آنژیوگرافی انجام شد ولی او توانایی پرداخت هزینه بیمارستان را ندارد. بیایید با تامین هزینه ترخیص این پدر مرهمی باشیم بر قلب شکسته‌اش.د. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.  
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

010814.1101.2

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

10 عدد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

10 عدد

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان