صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۹۱۲.۱۱۰۱.۱

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
۲۳ سال دارد ولی آنچه که در زندگی دیده بیش از این حرف‌هاست. همسرش کارگری ساده است که علاوه بر تامین هزینه‌های زندگی خویش پدر و مادر را فراموش نکرده و حمایتشان می‌کند. مادر و نوزاد نو رسیده‌اش هر دو در بیمارستان بستری اند. مادر به دلیل فشار خون بالا، پس از زایمان در ICU بستری است و نتوانسته جگر گوشه‌اش را در آغوش بکشد و کودکش محتاج به آغوش گرم مادر است! اکنون نیازمند یاری سبز دستان سخاوتمندانه‌ی شما برای ترخیص این کودک و مادر عزیز هستیم در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
۲۳ سال دارد ولی آنچه که در زندگی دیده بیش از این حرف‌هاست. همسرش کارگری ساده است که علاوه بر تامین هزینه‌های زندگی خویش پدر و مادر را فراموش نکرده و حمایتشان می‌کند. مادر و نوزاد نو رسیده‌اش هر دو در بیمارستان بستری اند. مادر به دلیل فشار خون بالا، پس از زایمان در ICU بستری است و نتوانسته جگر گوشه‌اش را در آغوش بکشد و کودکش محتاج به آغوش گرم مادر است! اکنون نیازمند یاری سبز دستان سخاوتمندانه‌ی شما برای ترخیص این کودک و مادر عزیز هستیم در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۹۱۲.۱۱۰۱.۱

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان