صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۹۱۲.۱۱۰۱.۳

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
بسیاری از ما برای تحقق رویاهایمان سفر کرده‌ایم! جوانی که در جستجوی زندگی بهتر به پایتخت آمد و به عنوان کارگر ساده در تره بار شهر مشغول به کار شد، در گیر و دار روزهای شلوغ و پرکارش دیابت گریبان او را گرفت. زخم کوچکی که به عفونت تبدیل شد و حالا نیازمند جراحی است زمین گیرش کرده و او را از کار بازداشته. متاسفانه درآمد کمش کفاف هزینه‌های درمان و جراحی را نمی‌دهد. امید است با مهر شما عزیزان بتوان گره‌ای از زندگی این جوان باز کرد و روشنی بخش روزهای جوانی او بود. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
بسیاری از ما برای تحقق رویاهایمان سفر کرده‌ایم! جوانی که در جستجوی زندگی بهتر به پایتخت آمد و به عنوان کارگر ساده در تره بار شهر مشغول به کار شد، در گیر و دار روزهای شلوغ و پرکارش دیابت گریبان او را گرفت. زخم کوچکی که به عفونت تبدیل شد و حالا نیازمند جراحی است زمین گیرش کرده و او را از کار بازداشته. متاسفانه درآمد کمش کفاف هزینه‌های درمان و جراحی را نمی‌دهد. امید است با مهر شما عزیزان بتوان گره‌ای از زندگی این جوان باز کرد و روشنی بخش روزهای جوانی او بود. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۹۱۲.۱۱۰۱.۳

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان