صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۹۱۲.۱۱۰۱.۵

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
قلب آدم هم جایی کم می‌آورد! هر چقدر که دل نگرانی‌ها و دردهایت را پشت پنجره‌اش بگذاری باز هم لحظه‌ای هست که طاقتش تمام می شود مخصوصا اگر قلب یک پدر باشد. پدر خانواده سنش به شصت می‌رسد و در اثر حمله قلبی در CCU بستری شده و اقدامات درمانی لازم را دریافت کردند. ایشان دو فرزند دارند که از قضا یکی از فرزندانش معلول و نیاز به مراقبت‌های مخصوص دارد و تنها درآمد این خانواده حقوق بازنشستگی پدر است. در گلریزان التیام، برای کمک در پرداخت هزینه‌های ترخیص پدر از بیمارستان به حمایت شما امیدواریم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
قلب آدم هم جایی کم می‌آورد! هر چقدر که دل نگرانی‌ها و دردهایت را پشت پنجره‌اش بگذاری باز هم لحظه‌ای هست که طاقتش تمام می شود مخصوصا اگر قلب یک پدر باشد. پدر خانواده سنش به شصت می‌رسد و در اثر حمله قلبی در CCU بستری شده و اقدامات درمانی لازم را دریافت کردند. ایشان دو فرزند دارند که از قضا یکی از فرزندانش معلول و نیاز به مراقبت‌های مخصوص دارد و تنها درآمد این خانواده حقوق بازنشستگی پدر است. در گلریزان التیام، برای کمک در پرداخت هزینه‌های ترخیص پدر از بیمارستان به حمایت شما امیدواریم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۹۱۲.۱۱۰۱.۵

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان