صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۰۲۴.۱۱۰۲

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
پسر ده ساله‌ای که اگر اوتیسم مهمان زندگی‌اش نمی‌شد، احتمالا الان در کلاس چهارم با همکلاسی‌هایش شیطنت می‌کرد و آتش می‌سوزاند؛ اما حالا زندگی‌اش خلاصه شده در یک زیرزمین! با خانواده‌اش درحال زندگیست و پدر زحمتکشش از معلولیت دست رنج می‌برد و توان حمایت مالی از پسرش و دیگر اعضای خانواده را ندارد. پسرک داستانمان که به دلیل صاف بودن کف پا، با قوزک پا راه می‌رود به کفش طبی نیاز دارد و چشم انتظار قلب‌های مهربان شما است در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
پسر ده ساله‌ای که اگر اوتیسم مهمان زندگی‌اش نمی‌شد، احتمالا الان در کلاس چهارم با همکلاسی‌هایش شیطنت می‌کرد و آتش می‌سوزاند؛ اما حالا زندگی‌اش خلاصه شده در یک زیرزمین! با خانواده‌اش درحال زندگیست و پدر زحمتکشش از معلولیت دست رنج می‌برد و توان حمایت مالی از پسرش و دیگر اعضای خانواده را ندارد. پسرک داستانمان که به دلیل صاف بودن کف پا، با قوزک پا راه می‌رود به کفش طبی نیاز دارد و چشم انتظار قلب‌های مهربان شما است در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۰۲۴.۱۱۰۲

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان