صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۰۰۳.۱۱۰۱.۲

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
پدری مهربان با چرخ دستی‌اش، چرخ زندگی را به حرکت در آورده بود. در بزنگاه زندگی؛ هنگامی که میان آب و آتش برای زنده ماندن تلاش می‌کرد؛ درست میان اقساطی که از خرج و مخارج خانواده بیشتر بودند؛ درست میان آن همه فشار! به دلیل فشار خون و چربی خون سکته کرد و برای درمان گرفتگی عروق تحت عمل جراحی قرار گرفت. قلب، نبض بدن است و پدر نبض خانه؛ هر دو برای حیات لازمند! اکنون برای تامین هزینه‌های ترخیص این پدر بزرگوار به کمک شما عزیزان نیازمندیم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
پدری مهربان با چرخ دستی‌اش، چرخ زندگی را به حرکت در آورده بود. در بزنگاه زندگی؛ هنگامی که میان آب و آتش برای زنده ماندن تلاش می‌کرد؛ درست میان اقساطی که از خرج و مخارج خانواده بیشتر بودند؛ درست میان آن همه فشار! به دلیل فشار خون و چربی خون سکته کرد و برای درمان گرفتگی عروق تحت عمل جراحی قرار گرفت. قلب، نبض بدن است و پدر نبض خانه؛ هر دو برای حیات لازمند! اکنون برای تامین هزینه‌های ترخیص این پدر بزرگوار به کمک شما عزیزان نیازمندیم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۰۰۳.۱۱۰۱.۲

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان