صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۰۰۳.۱۱۰۱.۳

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
قلب، گاهی دچار شکستگی می‌شود گاهی دچار مریضی! قلب است دیگر؛ می‌فهمد حالِ خرابِ صاحبش را… صاحبِ کارگری که حالا توانی برای کار کردن ندارد و حتی یاری برای همراهی! تک و تنها غم‌هایش را به دوش می‌کشد و هزینه‌هایش را از بیمه پدر فوت شده‌اش تامین می‌کند. حالا به دلیل عمل جراحی قلب باز برای تعویض دریچه‌ها در بیمارستان بستری است و چشم انتظار یاری دستان شما برای تامین هزینه‌های ترخیص است. اکنون برای تامین هزینه‌های ترخیص این پدر بزرگوار به کمک شما عزیزان نیازمندیم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
قلب، گاهی دچار شکستگی می‌شود گاهی دچار مریضی! قلب است دیگر؛ می‌فهمد حالِ خرابِ صاحبش را… صاحبِ کارگری که حالا توانی برای کار کردن ندارد و حتی یاری برای همراهی! تک و تنها غم‌هایش را به دوش می‌کشد و هزینه‌هایش را از بیمه پدر فوت شده‌اش تامین می‌کند. حالا به دلیل عمل جراحی قلب باز برای تعویض دریچه‌ها در بیمارستان بستری است و چشم انتظار یاری دستان شما برای تامین هزینه‌های ترخیص است. اکنون برای تامین هزینه‌های ترخیص این پدر بزرگوار به کمک شما عزیزان نیازمندیم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۰۰۳.۱۱۰۱.۳

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان