صفحه اصلی

[aioseo_breadcrumbs]

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۰۰۳.۱۱۰۱.۴

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
پیش از آنکه سنگ‌ها از پای لنگش سهم خواهی کنند دست فروش بود و برای کسب درآمد تلاش می‌کرد‌. دست فروشی و بیماری که دامن گیرش شد با هم سازگاری‌ نداشتند و همین کافی بود تا درآمدش کم شود. طی روند تشخیص و درمان برایش آنژیوگرافی انجام شد اما درد و به دنبال آن تورم پا دوباره او را راهی بیمارستان کرد. پدر همسرش خانه‌ی کوچکی را در اختیارشان گذاشته تا زندگی کنند و برای تامین هزینه ترخیص از خواهرش کمک گرفته اما هنوز به حمایت نیاز دارد و چشم امیدش به محبت شماست تا هزینه ترخیصش به طور کامل تامین شود. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش