صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۹۱۲.۱۱۰۱.۶

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
فقر توام با دردِ بیماری، یعنی شروع روزهای تلخ! در این روزهای بد و نابسامان، کارگر ساده‌ای که از پس زندگی‌اش برنمی‌آید حالا بیمار شده و نمی‌تواند کار کند. پدر ۵۶ ساله‌ای که فشار زندگی، عروق قلب مهربانش را تنگ کرده و تحت درمان قرار گرفته اما چرخ گردون به کام این خانواده خوب نچرخیده، مادر خانواده هم بیمار است و تامین هزینه‌های درمان برای این خانواده مشکل شده. با مهر خود به التیام، التیام بخش زخم‌های این خانواده باشیم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
فقر توام با دردِ بیماری، یعنی شروع روزهای تلخ! در این روزهای بد و نابسامان، کارگر ساده‌ای که از پس زندگی‌اش برنمی‌آید حالا بیمار شده و نمی‌تواند کار کند. پدر ۵۶ ساله‌ای که فشار زندگی، عروق قلب مهربانش را تنگ کرده و تحت درمان قرار گرفته اما چرخ گردون به کام این خانواده خوب نچرخیده، مادر خانواده هم بیمار است و تامین هزینه‌های درمان برای این خانواده مشکل شده. با مهر خود به التیام، التیام بخش زخم‌های این خانواده باشیم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۹۱۲.۱۱۰۱.۶

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان