صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۱۰۴.۱۱۰۱.۳

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
آقای جوانی که دوره‌ای از زندگی را می‌گذراند که به‌جای تجربه‌ی آرامش، با نارسایی شدید قلبی مواجه است و بیماری توان کار کردن و لذت بردن از زندگی را از ایشان صلب کرده‌. دوره‌ای که در بیماری، ناتوانی و تخت بیمارستان خلاصه می‌شود. زندگی با خواهر و مادر و همچنین عدم امکان دریافت پیوند، شرایط ایشان را سخت‌تر کرده است. در حال حاضر نیازمند کمک برای ترخیص از بیمارستان می‌باشند و از آن‌جا که تنها منبع درآمد خانواده پول حاصل از دست‌فروشی خواهرشان است، نمی‌توانند این مبلغ را تهیه کنند. امیدواریم با کمک شما، بتوانیم مبلغ لازم برای ترخیص‌شان را مهیا کرده و ایشان را نزد خانواده برگردانیم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
آقای جوانی که دوره‌ای از زندگی را می‌گذراند که به‌جای تجربه‌ی آرامش، با نارسایی شدید قلبی مواجه است و بیماری توان کار کردن و لذت بردن از زندگی را از ایشان صلب کرده‌. دوره‌ای که در بیماری، ناتوانی و تخت بیمارستان خلاصه می‌شود. زندگی با خواهر و مادر و همچنین عدم امکان دریافت پیوند، شرایط ایشان را سخت‌تر کرده است. در حال حاضر نیازمند کمک برای ترخیص از بیمارستان می‌باشند و از آن‌جا که تنها منبع درآمد خانواده پول حاصل از دست‌فروشی خواهرشان است، نمی‌توانند این مبلغ را تهیه کنند. امیدواریم با کمک شما، بتوانیم مبلغ لازم برای ترخیص‌شان را مهیا کرده و ایشان را نزد خانواده برگردانیم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۱۰۴.۱۱۰۱.۳

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان