صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۱۰۴.۱۱۰۱.۲

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

ناموجود

داستان مددجو
“برای رسیدن به بلندای بخشندگی، باید از آز وجود خویش بگذری…” دستانِ مشت شدهِ و جنگده اش را باز می کند؛ پر از پینه های روزهای سخت است و بوی غیرت می دهد… جوانِ کارگری که برای امرار معاش زندگی، می جنگید و روزگار از او یک جنگنده ی قوی ساخته بود به دلیل بیماری قلبی و کلیوی در بستر بیماری افتاده است. در زندگیِ کارگری، مریضی و خستگی معنا ندارد و فکر بر آن است که تخت بیمارستان از آنِ دیگران است پس بیمه هم معنایی ندارد؛ هزینه های بالای دیالیز به علت عدم داشتن بیمه زندگی را بر خانواده بسیار سخت کرده است. برای تامین هزینه های ترخیص از بیمارستان به دستان گره گشا و قلب های سخاوتمندانه ی شما نیاز مند هستیم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

ناموجود

دریافت گزارش