صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۱۱۰.۱۱۰۱.۳

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
پدربزرگی ۸۳ ساله که برای دفاع از ارزش‌ها و مام وطن، ایران جان از زندگی خود گذشت و در عنفوان جوانی راه به جبهه یافت؛ خاطرات جنگ به صورت ترکش‌هایی در سر، گردن، دست و زانوهایش به جا ماند که باعث دردهایی گاه و ناگاه در او می‌شود. سرباز وطن ما در این روز‌گار آلام دیگری مهمان ناخوانده‌اش شدند و طی ۵ سال اخیر به دلیل مشکلات قلبی دفعاتی ناچاراً در بیمارستان بستری شده‌ است و هم اکنون بخاطر گرفتگی عروق نیازمند جراحی می‌باشد. حال بیایید دست یاری دهیم به کهنه سرباز وطن و با تامین هزینه ی ترخیص او باری از دوشش برداریم!
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
پدربزرگی ۸۳ ساله که برای دفاع از ارزش‌ها و مام وطن، ایران جان از زندگی خود گذشت و در عنفوان جوانی راه به جبهه یافت؛ خاطرات جنگ به صورت ترکش‌هایی در سر، گردن، دست و زانوهایش به جا ماند که باعث دردهایی گاه و ناگاه در او می‌شود. سرباز وطن ما در این روز‌گار آلام دیگری مهمان ناخوانده‌اش شدند و طی ۵ سال اخیر به دلیل مشکلات قلبی دفعاتی ناچاراً در بیمارستان بستری شده‌ است و هم اکنون بخاطر گرفتگی عروق نیازمند جراحی می‌باشد. حال بیایید دست یاری دهیم به کهنه سرباز وطن و با تامین هزینه ی ترخیص او باری از دوشش برداریم!
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۱۱۰.۱۱۰۱.۳

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان