صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۱۰۹.۱۱۰۱

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
روزگار، سازش را با هیچ زندگی هماهنگ نمی کند؛ اما مرد، باید قوی باشد و آواز خودش را بخواند که استیصالِ یک پدر، خانواده ای را خاموش می کند! پدر ۴۳ ساله ای به دلیل کمر درد منع از کار سنگین شد و عدم توجه او را زیر تیغ عمل جراحی دیسک کمر بُرد! مرد است دیگر… باید بجنگد! در بزنگاه اتفاقات ناگوار با سقوط از ساختمان دست و پایش دچار شکستگی شد و دوباره زیر تیغ جراحی رفت… اکنون نیازمند دستان سبز شما برای تامین هزینه های ترخیص این پدر عزیز هستیم.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش