صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با حقوق اندک کارگری، و سختی های نگهداری از برادری مبتلا به سندروم داون، تولد نوزادش قرار بود برای او که تازه در اول جوانی به سر می برد، نوید روزهای خوش در آینده باشد. اما در واپسین لحظات بارداری، و زمانی که شور و شوق در آغوش کشیدن نوزادش را داشت، به علت پارگی جفت و خونریزی شدید ناچار به انجام عمل سزارین شد. و هرچند حلاوت تولد نوزادی سالم را چشید، اما افزایش فشارخونش بعد از بارداری، باعث شد تا ناچار شبی را در ICU بگذراند. هم اکنون نیازمند دستان یاریگر شما، جهت تامین هزینه ترخیص این مادر جوان هستیم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با حقوق اندک کارگری، و سختی های نگهداری از برادری مبتلا به سندروم داون، تولد نوزادش قرار بود برای او که تازه در اول جوانی به سر می برد، نوید روزهای خوش در آینده باشد. اما در واپسین لحظات بارداری، و زمانی که شور و شوق در آغوش کشیدن نوزادش را داشت، به علت پارگی جفت و خونریزی شدید ناچار به انجام عمل سزارین شد. و هرچند حلاوت تولد نوزادی سالم را چشید، اما افزایش فشارخونش بعد از بارداری، باعث شد تا ناچار شبی را در ICU بگذراند. هم اکنون نیازمند دستان یاریگر شما، جهت تامین هزینه ترخیص این مادر جوان هستیم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان