صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۲۱۰.۱۱۰۱.۱

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
همسرش خیاط است و هر روز با چرخ خیاطی‌اش سعی بر چرخاندن چرخ زندگی دارد. خودش هم مادر است، مادری مهربان برای دو فرزند کوچکش. روزی ناگهان دچار درد شدید و بزرگی شکم شد و با تشخیص عفونت چند روزی در بیمارستان بستری بود. بعد از آن به علت مشکوک بودن به بیماری “سل استخوانی” هشت روز دیگر در بیمارستان ماند. پرداخت هزینه‌های ترخیص از توان خانواده فراتر است و به یاری دستان سبز شما برای ترخیص این مادر عزیز نیازمند هستیم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
همسرش خیاط است و هر روز با چرخ خیاطی‌اش سعی بر چرخاندن چرخ زندگی دارد. خودش هم مادر است، مادری مهربان برای دو فرزند کوچکش. روزی ناگهان دچار درد شدید و بزرگی شکم شد و با تشخیص عفونت چند روزی در بیمارستان بستری بود. بعد از آن به علت مشکوک بودن به بیماری “سل استخوانی” هشت روز دیگر در بیمارستان ماند. پرداخت هزینه‌های ترخیص از توان خانواده فراتر است و به یاری دستان سبز شما برای ترخیص این مادر عزیز نیازمند هستیم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۲۱۰.۱۱۰۱.۱

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان