صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۲۰۱.۱۱۰۱.۲

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
تازه داماد است، اما هربار یک غم قدیمی، شیرینی لحظات ناب را برایش تلخ می‌کند. از بدو تولد با مشکل ضایعه نخاعی و بیماری مثانه دست به گریبان بوده و برای درمان تحت عمل‌های جراحی‌ متعددی قرار گرفت و اکنون برای اینکه بتواند در زندگی قدمی بردارد به حمایت عصایش نیازمند است و دچار فلج نسبی پا است. همین باعث شده نتواند خودش شغل و درآمد خاصی داشته باشد و تنها درآمدش از سمت بهزیستی است و در آنجا تحت پوشش است. به تازگی هم برای مشکل مثانه تحت عمل جراحی قرار گرفته است و برای تامین هزینه ترخیص به حمایت شما نیازمند است. امیدواریم با حمایت‌های شما بتوانیم امید را دوباره به قلب این مددجوی جوان تزریق کنیم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
تازه داماد است، اما هربار یک غم قدیمی، شیرینی لحظات ناب را برایش تلخ می‌کند. از بدو تولد با مشکل ضایعه نخاعی و بیماری مثانه دست به گریبان بوده و برای درمان تحت عمل‌های جراحی‌ متعددی قرار گرفت و اکنون برای اینکه بتواند در زندگی قدمی بردارد به حمایت عصایش نیازمند است و دچار فلج نسبی پا است. همین باعث شده نتواند خودش شغل و درآمد خاصی داشته باشد و تنها درآمدش از سمت بهزیستی است و در آنجا تحت پوشش است. به تازگی هم برای مشکل مثانه تحت عمل جراحی قرار گرفته است و برای تامین هزینه ترخیص به حمایت شما نیازمند است. امیدواریم با حمایت‌های شما بتوانیم امید را دوباره به قلب این مددجوی جوان تزریق کنیم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۲۰۱.۱۱۰۱.۲

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان