صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۳۱۰.۱۱۰۱.۳

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
پدری که سال‌ها با فلافل پختن صورتش را سرخ نگه داشته بود، حالا مشکلات قلبی گریبانش را گرفته و نیازمند جراحی قلب باز است و هزینه سنگین درمان بیشتر از هر وقتی او را مقابل تنگ دستی‌ قرار داده. فرزندانش نیز خود درگیر مشکلات مالی خودشانند و از عهده مخارج درمان پدرشان برنمی‌آیند. اکنون این خانواده عزیز به دستان پر مهر شما چشم دوخته‌اند، باشد که با مهرورزی شما عزیزان بتوانیم گره‌ای از زندگی دشوار این عزیزان باز کنیم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
پدری که سال‌ها با فلافل پختن صورتش را سرخ نگه داشته بود، حالا مشکلات قلبی گریبانش را گرفته و نیازمند جراحی قلب باز است و هزینه سنگین درمان بیشتر از هر وقتی او را مقابل تنگ دستی‌ قرار داده. فرزندانش نیز خود درگیر مشکلات مالی خودشانند و از عهده مخارج درمان پدرشان برنمی‌آیند. اکنون این خانواده عزیز به دستان پر مهر شما چشم دوخته‌اند، باشد که با مهرورزی شما عزیزان بتوانیم گره‌ای از زندگی دشوار این عزیزان باز کنیم. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۳۱۰.۱۱۰۱.۳

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان