صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۱۱۸.۱۱۰۱.۱

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
نفس‌هایش را در دوران جوانی صرف پروراندن و بزرگ کردن سه فرزندش کرد. پدری که بعد از طلاق از همسرش به تنهایی فرزندانش را به سر و سامان رساند و حالا هر کدام از آنها زندگی خودشان را دارند و آنچه برای پدر مانده، خانه‌ایست استیجاری با یک عالم معضل مالی و نفس‌های ضعیفی که کار او را به بیمارستان کشانده. با توجه به مشکلات مالی که پدر داستانمان با آنها دست به گریبان است تامین هزینه ترخیص از بیمارستان به علت بیماری تنفسی برایش مقدور نیست و به حمایت شما خیرین عزیز نیازمند است. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
نفس‌هایش را در دوران جوانی صرف پروراندن و بزرگ کردن سه فرزندش کرد. پدری که بعد از طلاق از همسرش به تنهایی فرزندانش را به سر و سامان رساند و حالا هر کدام از آنها زندگی خودشان را دارند و آنچه برای پدر مانده، خانه‌ایست استیجاری با یک عالم معضل مالی و نفس‌های ضعیفی که کار او را به بیمارستان کشانده. با توجه به مشکلات مالی که پدر داستانمان با آنها دست به گریبان است تامین هزینه ترخیص از بیمارستان به علت بیماری تنفسی برایش مقدور نیست و به حمایت شما خیرین عزیز نیازمند است. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۱۱۸.۱۱۰۱.۱

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان