صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۲۰۱.۱۱۰۱.۳

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
خودش نقاش خوش ذوقِ دیوارهایِ زندگی بود ولی زندگی، بوم او را طوری دیگر رقم زد. پدری که ۷۳ سال، تلخ و شیرین زندگی را چشیده، چند سالی است به دلیل کهولت، توان کسب درآمد ندارد و با کمک فرزندان و برادرش امرار معاش می‌کند. او سال ۹۹ دچار سکته مغزی شد و به دلیل ریسک بالا تحت جراحی قرار نگرفت و با فلجیِ نیمه چپ بدن ترخیص شد. در بهمن ماه اخیر با تشدید وضعیتش، تشخیص کم خونی شدید داده شد. در نهایت نُه روز بستری شد و شش واحد خون دریافت کرد و اکنون به کمک شما جهت تامین هزینه‌های ترخیص نیاز دارد‌.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش