صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۲۰۱.۱۱۰۱.۳

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
خودش نقاش خوش ذوقِ دیوارهایِ زندگی بود ولی زندگی، بوم او را طوری دیگر رقم زد. پدری که ۷۳ سال، تلخ و شیرین زندگی را چشیده، چند سالی است به دلیل کهولت، توان کسب درآمد ندارد و با کمک فرزندان و برادرش امرار معاش می‌کند. او سال ۹۹ دچار سکته مغزی شد و به دلیل ریسک بالا تحت جراحی قرار نگرفت و با فلجیِ نیمه چپ بدن ترخیص شد. در بهمن ماه اخیر با تشدید وضعیتش، تشخیص کم خونی شدید داده شد. در نهایت نُه روز بستری شد و شش واحد خون دریافت کرد و اکنون به کمک شما جهت تامین هزینه‌های ترخیص نیاز دارد‌.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
خودش نقاش خوش ذوقِ دیوارهایِ زندگی بود ولی زندگی، بوم او را طوری دیگر رقم زد. پدری که ۷۳ سال، تلخ و شیرین زندگی را چشیده، چند سالی است به دلیل کهولت، توان کسب درآمد ندارد و با کمک فرزندان و برادرش امرار معاش می‌کند. او سال ۹۹ دچار سکته مغزی شد و به دلیل ریسک بالا تحت جراحی قرار نگرفت و با فلجیِ نیمه چپ بدن ترخیص شد. در بهمن ماه اخیر با تشدید وضعیتش، تشخیص کم خونی شدید داده شد. در نهایت نُه روز بستری شد و شش واحد خون دریافت کرد و اکنون به کمک شما جهت تامین هزینه‌های ترخیص نیاز دارد‌.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۲۰۱.۱۱۰۱.۳

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان