صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۱۱۸.۱۱۰۱.۲

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
از دست دادن تکیه‌گاه زندگی همیشه سخت بوده است، بخصوص اگر آخرین و تنهاترین شخص زندگی‌ات باشد! درست یک سال پیش پدرش را از دست داد و تاریکیِ تنهایی زندگی‌اش را در بر گرفت. این خانم ۳۲ ساله برای امرار معاش در منازل به عنوان پرستار کار می‌کند و همچنین تحت پوشش بهزیستی است اما حقوق اندکش به سختی کفاف زندگی‌اش را می‌دهد و حالا که به علت بیماری قلبی در بیمارستان بستریست برای تامین هزینه ترخیص نیازمند حمایت است.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
از دست دادن تکیه‌گاه زندگی همیشه سخت بوده است، بخصوص اگر آخرین و تنهاترین شخص زندگی‌ات باشد! درست یک سال پیش پدرش را از دست داد و تاریکیِ تنهایی زندگی‌اش را در بر گرفت. این خانم ۳۲ ساله برای امرار معاش در منازل به عنوان پرستار کار می‌کند و همچنین تحت پوشش بهزیستی است اما حقوق اندکش به سختی کفاف زندگی‌اش را می‌دهد و حالا که به علت بیماری قلبی در بیمارستان بستریست برای تامین هزینه ترخیص نیازمند حمایت است.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۱۱۸.۱۱۰۱.۲

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان