صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

g-1402.5.21.3

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

ناموجود

داستان مددجو
مبلغ مورد نیاز :900.000 تومان آقای ۵۹ ساله‌ای که به‌دلیل مشکلات فراوان از همسرشان جدا شده‌اند و حالا در اواخر میان‌سالی، فرزندان‌شان هم ایشان را ترک کرده‌اند.  هم‌زمان از چندین بیماری مانند آب‌مروارید، دیسک کمر و… رنج می‌برند و مدتی پیش در اثر سقوط در خندق، از کار افتاده شده‌اند. وضعیت بد جسمی، بیماری‌های فراوان و انجام عمل جراحی اجازه کار کردن را به ایشان نمی‌دهد.  تنهایی، ناامیدی و رنج تمام سهم‌شان از میان‌سالی‌ می‌باشد. او هم اکنون برای بار دوم تحت جراحی هرنی قرار گرفته و برای ترخیص به کمک نیاز دارد. کمک شما می‌تواند نوری باشد در تاریکی این روزهای ایشان.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

ناموجود

دریافت گزارش