صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۰۲۴.۱۱۰۲.۱

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
محمد طاها از آن دسته از افرادی است که گردونه شانس زندگی‌اش به روی بیماری اوتیسم افتاده و پدرش با وجود معلولیت جسمی، روزها را سپری می‌کند. این پدر در کوچه پس کوچه‌های شهری که زیست میکنیم؛ با معلولیت مشغول به کار پیک موتوری است. گاهی مجبور است از کار خود بزند تا پسرش را به کلاس‌های مرکز عقب ماندگی ذهنی برساند. ۶ سال است که روزهایی به نسبت سخت تری را تجربه می‌کند و هم اکنون، بیش از پیش نیازمند مهر شما به جهت کاردرمانی و گفتاردرمانی‌ست تا کمی از سختی های خود را به فراموشی بسپارد. همچنین با کمک شما، پدرش که قهرمان زندگی محمدطاها است؛ امید دوچندانی برای زندگی و مقابله با سختی ها پیدا می‌کند تا با وضعیت سخت معلولی خود کمتر کار کند.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش