صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت؛ تا اینکه ناگهان روزی ناباورانه از کنارشان رفت… و حسرت این روز‌های سنگین و سخت را تا ابد بر روی دوش خانواده اش ماند او مادر خانواده بود؛ مادری که پس از رفتنش شُک نبودش پسر جوانش را دچار اختلالات‌ روانی کرده است . پسر جوان قصه ما، سیروس، حالا چند سالی ست که درگیر بیماری ست و چند باری سابقه بستری در بیمارستان روانپزشکی دارد. در آخرین بستری طی  اتفاقی ناگوار مچ پایش شکسته و به بیمارستان دیگری ارجاع داده شده؛ خانواده سیروس منبع درآمدی ندارند و تنها با کمک یارانه زندگی می‌کنند و برای تامین هزینه درمان سیروس چشم انتظار مهر و سخاوت ما هستند.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش