صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

ناموجود

داستان مددجو

بیمه…شاید بهترین ابداع تاریخ بشر باشد. در ظاهر صرف هزینه اما در باطن ذخیره کردن بنیه جوانی برای ایام پیری است. چه بسیارند پیرانی که جوان شده اند و چه جوان هایی که با کمک شما هرگز پیر نخواهند شد… در کنار همراهی شما خیرین عزیز تلاش می‌کنیم که با جمع آوری مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان بیمه افراد نیازمند را پرداخت نماییم

حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

ناموجود

دریافت گزارش