صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

۵۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

142 سهم

داستان مددجو
شنیده‌ایم که معلولیت محدودیت نیست، اما داستان معلولیتی که در کوچه پس کوچه‌های محدودیت گم شده را نشنیده‌ایم! پسرکی که به اوتیسم مبتلاست در زندگی‌ ده ساله‌اش با دایره‌ای از فقر محدود شده. او عضوی از یک خانواده‌ی چهار نفره است. پدر پیک موتوری است و به علت معلولیتِ دست، به سختی کار می‌کند. یک زیرزمین بسیار کوچک سرپناهی برایشان ساخته اما با هزار و یک مشکل حل نشده دست به گریبان اند! او برای پایش وضعیتش به انجام نوار مغزی نیاز دارد و به دلیل مداوم بودن این امور گفتاردرمانی و کاردرمانی به حمایت طولانی‌ شما خیرین عزیز نیازمند است. بیایید تا مرهمی بر آلامش شویم و باعث زیباتر رقم خوردن آینده‌اش باشیم! همچنین جهت عضویت در گروه تلگرامی مرهم  اوتیسم دوست داشتنی خیریه التیام میتوانید از طریق این لینک وارد شوید.
حمایت از مددجو

142 سهم

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
داستان مددجو
شنیده‌ایم که معلولیت محدودیت نیست، اما داستان معلولیتی که در کوچه پس کوچه‌های محدودیت گم شده را نشنیده‌ایم! پسرکی که به اوتیسم مبتلاست در زندگی‌ ده ساله‌اش با دایره‌ای از فقر محدود شده. او عضوی از یک خانواده‌ی چهار نفره است. پدر پیک موتوری است و به علت معلولیتِ دست، به سختی کار می‌کند. یک زیرزمین بسیار کوچک سرپناهی برایشان ساخته اما با هزار و یک مشکل حل نشده دست به گریبان اند! او برای پایش وضعیتش به انجام نوار مغزی نیاز دارد و به دلیل مداوم بودن این امور گفتاردرمانی و کاردرمانی به حمایت طولانی‌ شما خیرین عزیز نیازمند است. بیایید تا مرهمی بر آلامش شویم و باعث زیباتر رقم خوردن آینده‌اش باشیم! همچنین جهت عضویت در گروه تلگرامی مرهم  اوتیسم دوست داشتنی خیریه التیام میتوانید از طریق این لینک وارد شوید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

142 سهم

حداقل مبلغ حمایت:

۵۰۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

142 سهم

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان