صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

700,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
“تو همچو باد بهاری گِره گشا می‌باش…” در چشمانش راز تلخی است، انگار که در بازی‌های کودکانه‌اش هم بار غم بسته‌اند برای کوچ کردن! کودک چهار ساله‌ای است از تبار افغانستان، به تازگی با خانواده‌ی سه نفره‌اش از وطن به ایران آمده است. پدرش نگهبان باغی است و در همانجا سکونت دارند. خونریزی بینی و نرسیدن خون به مغزش در نوزادی مشکلات حرکتی برایش ایجاد کرد و پس از انتقال به یکی از بیمارستان‌های کابل خونریزی داخلی و در پی آن کم خونی دامن گیرش می‌شود. بعد از آمدن به ایران و پیگیری‌های کارفرمای پدر، پزشک برای کودک شیرین زبان افغان جلسات توان بخشی و فیزیوتراپی تجویز کرده است و اکنون به یاری دستان شما برای حرکت پاهای کوچک این کودک عزیز نیازمندیم. جهت عضویت در این گروه میتوانید از این لینک استفاده کنید.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش