صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

38 سهم

داستان مددجو
همه افراد در ۱۲ سالگی خاطرات رفتن به دبیرستان و آشنایی با دنیایی جدید را به یاد می‌آورند؛ اما داستان ما درباره دختری ۱۲ ساله است که شاید حسرت مدرسه رفتن، آن هم بابت بیماری تا سالیان دراز بر دل و قلب مریضش بماند‌‌. پدرش تمام زندگی را وقف پیگیری روند درمان او کرده و در جهت کسب درآمد حتی با مسافرکشی هم بوده، اما با افزایش ودیعه منزل زندگی آنها بسیار دشوار شده و دیگر پاسخگوی هزینه‌های سنگین درمان نیستند. حال برای کنترل وضعیت عمومی و جلوگیری از رد پیوند قلب بابت اختلال ژنتیکی نیازمند مصرف دارو است. کمک کنیم تا درد، پیرامون درمان باشد نه هزینه‌های آن… همچنین جهت عضویت در گروه تلگرامی مرهم قلب پر امید خیریه التیام میتوانید از طریق این لینک وارد شوید.
حمایت از مددجو

38 سهم

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
داستان مددجو
همه افراد در ۱۲ سالگی خاطرات رفتن به دبیرستان و آشنایی با دنیایی جدید را به یاد می‌آورند؛ اما داستان ما درباره دختری ۱۲ ساله است که شاید حسرت مدرسه رفتن، آن هم بابت بیماری تا سالیان دراز بر دل و قلب مریضش بماند‌‌. پدرش تمام زندگی را وقف پیگیری روند درمان او کرده و در جهت کسب درآمد حتی با مسافرکشی هم بوده، اما با افزایش ودیعه منزل زندگی آنها بسیار دشوار شده و دیگر پاسخگوی هزینه‌های سنگین درمان نیستند. حال برای کنترل وضعیت عمومی و جلوگیری از رد پیوند قلب بابت اختلال ژنتیکی نیازمند مصرف دارو است. کمک کنیم تا درد، پیرامون درمان باشد نه هزینه‌های آن… همچنین جهت عضویت در گروه تلگرامی مرهم قلب پر امید خیریه التیام میتوانید از طریق این لینک وارد شوید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

38 سهم

حداقل مبلغ حمایت:

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

38 سهم

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان