صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

1,000,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
مادری که حس زیبای زندگی را در خانواده به جریان انداخته، یک بحران عصبی حس دست و پایش را گرفته و از کمر به پایین فلج شده. بیماری مادر بهار خانواده را خزان کرده و او را نیازمند درمان! پدر، پشتوانه خانه، چهار ماه است که بیکار شده و درآمدی برای تامین هزینه درمان ندارد و هزینه ترخیص بیارستان را آشنایان پرداخت کرده‌اند. حال این مادر چهل ساله به لوازم بهداشتی (سوند و پد زیر انداز) نیاز دارد و ما امید داریم باری دیگر با مهر شما گره‌ای از یک زندگی بگشاییم.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش