صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو

هر یک از ما در طول زندگی خود با امتحانی رو به رو می شویم؛ و گاهی امتحان ما در این است که امتحانی را برای دیگری کمی، آسان تر کنیم. داشتن فرزند به تنهایی مسئولیتی بسیار بزرگ و دشوار است؛ چه بسا فرزندی که در شرایط عادی به سر نمی برد. محمد طاهای هفت ساله، همان فرزندی است که به صورت مادرزادی، مبتلا به بیماری فلج مغزی است؛ بیماری ای که از همان ابتدا نیازهای او را نسبت به دیگر کودکان متفاوت کرده است. محمد طاها است و پدری زحمت کش که با حقوق اندک کارگری تلاش می کند تا او رنجی بیش از این بیماری را احساس نکند. و مادری صبور‌ که اکنون، به دلیل افزایش هزینه های مواد اولیه، دیگر نمی تواند با چرخ خیاطی که به امانت گرفته بود به کار ادامه دهد.

و شما عزیزانی که دست های مهربانتان می تواند تنها با پرداخت ۴۰ هزار تومان در مدت ۶ ماه، اندکی از سختی امتحان زندگی محمدطاها و خانواده اش بکاهد و لبخند بر لب آن ها بنشاند.

لینک عضویت در کانال تلگرامی مرهم محمد طاها: https://t.me/joinchat/dU3WVS572iNkNDlk  
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

دریافت گزارش