صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو

در طول سال‌های اخیر بارها واژه “MS” به گوشمان خورده است؛ بیماری‌ای که تنها نامش لرزه به اندام آدم می‌اندازد. مهربانوی داستان ما ۱۴ سال است که روزهای خود را با این بیماری شب می‌کند. ‌این روزها برای مهربانو به خوبی سپری نمی‌شود. چهار سالی است که از همسرش جدا شده و مجبور است بار سنگین بزرگ کردن دو پسرش را خودش به تنهایی به دوش بکشد. هزینه‌های معیشتی زندگی از یک سو و تامین هزینه داروهای MS از سوی دیگر او را هر روز بیش از دیروز پیر می‌کند. هزینه داروها ماهیانه ۳۰۰.۰۰۰ تومان‌ است؛ داروهایی که اگر به موقع به دستش نرسد، دچار حمله عصبی می‌شود و زندگی بیش از پیش برایش سخت می‌شود. بیایید با پرداخت ماهانه ۲۰.۰۰۰ تومان به مدت ۶ ماه مرهم مهربانو باشیم.

📱*780*2580*4*1#

عضویت در گروه تلگرامی:

[su_button url=”https://t.me/+Bkft8fDUxmIxZDA0” target=”blank” style=”flat” background=”00adc6″ size=”4″ wide=”yes” radius=”10″ icon=”icon: heart”]گروه مرهم مهر بانو [/su_button]

جهت حمایت از گلریزان های دیگر وارد کانال تلگرامی زیر شوید: [su_button url=”https://t.me/Eltiam_Golrizan” target=”blank” style=”flat” background=”00adc6″ size=”4″ wide=”yes” radius=”10″ icon=”icon: heart”]کانال گلریزان[/su_button]

حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

دریافت گزارش