صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

۵۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

43 سهم

داستان مددجو
سر بچه‌‌ای چهارساله که بیماری و فقر، کودکی برایش نگذاشتند. او به بیماری ژنتیکی-گوارشی و عضلانی مبتلاست و به رژیم غذایی خاص و پرهزینه‌‌ای نیاز دارد، اما پدر کارگرش علی‌رغم تلاش‌های فراوان، موفق به تأمین شرایط مناسب برای فرزندش نشده. زمان رفتن او به مدرسه از قضا مصادف شده با دوران درمانش هر چند که زمان طلایی درمانش نهایت تا شش سالگی است، یعنی تنها دو سال دیگر شانس بهبودی مهیا است. ولی باز هم مشکلات مالی سد بزرگی برایش ساخته‌اند. حال از شما حامیان عزیز درخواست داریم تا با ایجاد یک زنجیره ده نفره و با کمک ماهانه ۵۰.۰۰۰ تومان، مرهمی برای دل این خانواده باشید. 🔻لینک عضویت در گروه مرهم نهال : https://t.me/+izpfaPu8Wm9jNDU0
حمایت از مددجو

43 سهم

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
داستان مددجو
سر بچه‌‌ای چهارساله که بیماری و فقر، کودکی برایش نگذاشتند. او به بیماری ژنتیکی-گوارشی و عضلانی مبتلاست و به رژیم غذایی خاص و پرهزینه‌‌ای نیاز دارد، اما پدر کارگرش علی‌رغم تلاش‌های فراوان، موفق به تأمین شرایط مناسب برای فرزندش نشده. زمان رفتن او به مدرسه از قضا مصادف شده با دوران درمانش هر چند که زمان طلایی درمانش نهایت تا شش سالگی است، یعنی تنها دو سال دیگر شانس بهبودی مهیا است. ولی باز هم مشکلات مالی سد بزرگی برایش ساخته‌اند. حال از شما حامیان عزیز درخواست داریم تا با ایجاد یک زنجیره ده نفره و با کمک ماهانه ۵۰.۰۰۰ تومان، مرهمی برای دل این خانواده باشید. 🔻لینک عضویت در گروه مرهم نهال : https://t.me/+izpfaPu8Wm9jNDU0
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

43 سهم

حداقل مبلغ حمایت:

۵۰۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

43 سهم

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان