صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو

فکر کن تشنه باشی، آب در مقابلت باشد و نتوانی بنوشی.. زینب دختر ۱۷ ساله‌ای که ۶ سال پیش پدرش را بخاطر سرطان از دست داد، جدیدا چند بار از هوش رفته. آزمایش اولیه، نشان از عفونت شديد معده دارد ولی داروها خیلی اثر نمی‌کنند. مادر خانواده دیسک کمر دارد و سعی می‌کند کاری پیدا کند تا حداقل نیازهای دخترش را تامین کند اما موفق نبوده. این هنوز اول راه است. داستان رفتن درون آب و لب تشنه بیرون آمدن، دوباره در حال تکرار است. به دلیل نرمی بیش از حد استخوان نباید آب شهری مصرف کند. فقط آب معدنی یا تصفیه شده… آنقدر حالش بد است که دکتر گفته اگر یک بار دیگر از هوش برود ممکن است دچار شکستگی شديد استخوان شود. کوچکترین کاری که می‌توان برایش کرد تهیه آب تصفیه شده به مبلغ ۸۵۰.۰۰۰ تومان برای یک سال اوست تا حداقل تشنه نماند.

حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

دریافت گزارش