درباره سرطان ریه چقدر می دانیم؟

سرطان ریه

ریه، این عضو مهم در دستگاه تنفسی وظیفه‌ی جدا سازی اکسیژن از هوا و انتقال آن به دستگاه گردش خون را دارد و درنهایت خون را وارد بافت‌ها می‌کند و گاز کربن دی اکسید را خارج. علاوه بر تنفس، حرف زدن و آواز خواندن نیز وابسته به ریه است.

چگونه به موسسه خیریه اعتماد کنیم?

خیریه التیام

 دراین مقاله سعی شده است با بیان نکاتی در مورد موسسات خیریه معتبر بتوانیم تا حدودی ابهامات ذهنی را دراین باره برطرف کنیم و پیش از اهدای کمک‌های نقدی یا غیر نقدی، با شناسایی و بررسی فعالیت‌های یک موسسه درباره معتبر بودن یا نبودن آن تصمیم بگیریم.

کلیه عضو صبور خانواده

خیریه التیام

بدن هر یک از ما مانند یک خانواده پر جمعیت است که همه اعضا در جهت خشنودی یکدیگر در حال تکاپو هستند .اما این بین، کلیه یکی از صبورترین عضوهاست.عضوی که نسبت به بی مهری های اولیه بی توجه است و عکس العمل قابل توجهی نشان نمی دهد .

روز جهانی معلولین

خیریه التیام

 روز جهانی معلولین از سال ۱۹۹۲ که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شد، هر ساله در ۳ دسامبر گرامی داشته می شود. هدف از تعیین این روز ارتقاء رشد اذهان عمومی درباره معلولیت های مختلف؛ و افزایش آگاهی هایی بوده‌است که می‌بایست در تمامی جنبه‌های سیاسی