خیریه التیام با هدف درما مددجویان درمانی

خیریه التیام فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ با هدف کمک رسانی و التیام مددجویانی که به خدمات بهداشتی و درمانی نیازمندند، در دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز کرد و در سال ۱۳۹۹ به یک سازمان مردم نهاد (سمن یا همان NGO) در قالب نام خیریه دانشجویی-مردمی التیام که یک سازمان غیرانتفاعی و مردمی می باشد تبدیل شد. التیام در سایه‌ی حمایت خانواده‌ی بزرگ خیرین، مفتخر به کسب تندیس دانشجویان فداکار در سال ۱۳۹۵، نشان ملی نیکوکاری در سال ۱۳۹۷ به پاس خدمات بهداشتی درمانی در زلزله‌ی غرب کشور، تندیس کارآفرینی اجتماعی در سال ۱۴۰۰ و تندیس دانشجویان فداکار در سال ۱۴۰۱ گردیده است.