خوش آمدید   

مشاهده حامیت ها

IR۴۰۰۵۶۰۰۸۱۵۰۴۰۰۳۴۲۷۱۱۵۰۰۱

بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام

آدرس: انقلاب، خیابان شهدا ژاندارمری، ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲

شماره تماس :۲۸۴۲۲۹۴۰-۰۲۱

Twitter
Instagram
Telegram

مشاهده حامیت ها

IR۴۰۰۵۶۰۰۸۱۵۰۴۰۰۳۴۲۷۱۱۵۰۰۱

بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام

آدرس: انقلاب، خیابان شهدا ژاندارمری، ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲

شماره تماس :۲۸۴۲۲۹۴۰-۰۲۱

Twitter
Instagram
Telegram

IR۴۰۰۵۶۰۰۸۱۵۰۴۰۰۳۴۲۷۱۱۵۰۰۱

بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام

آدرس: انقلاب، خیابان شهدا ژاندارمری، ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲

ایمیل: شماره تماس :۲۸۴۲۲۹۴۰-۰۲۱

Twitter
Instagram
Telegram

مرهم

مرهم های در حال اجرا

گزارش پایانی مرهم

این بار، مهر و محبت بی دریغ شما حامیانِ مهربان مرهم یاری گر، یاری بخش علی عزیزِ، نیازمندِ کیسه یوروستومی شد. با قدردانی از کمک های ارزشمند شما خیرین گرامی، مجموع کمک های دریافتی در مدت ۶ ماه ۳.۴۴۰.۰۰۰ تومان بود که برای خرید کیسه یوروستومی مورد نیاز هزینه شد.
“و محبت درختی ست که همچنان در جانِ آدمی ریشه می‌دواند.”

ز دل مهربانی نبایست شست”با همراهی شما حامیان عزیز؛ مرهم بازتوانی آرمین ۹ ساله، مبتلا به نئوپاتی میتوکندریایی به اتمام رسید.
با سپاس از خیرین دلسوز و با عطوفت؛ مجموع مبالغ دریافتی در این مدت ۱.۹۶۰.۰۰۰ تومان بود که به منظور تأمین هزینه‌های ۲۸ جلسه کاردرمانی پرداخت گردید.و هیچ دارویی شفابخش تر از مِهر نیست.

خیلی زود گذشت…
هفت ماه…
برای من که همین دیروز بود. علیرضا‌ی یازده ساله؛ نوجوانی که به جای لبخند بر لب و شادی در دل، اشک در چشم و غم در دلش داشت.
آلرژی مانع شده بود تا مانند دیگر کودکان بدود و بازی کند؛ تازه اگر مشکلات گوارشی امان بازی به او می‌داد.
هفت ماه گذشت و در این هفت ماه یاور علیرضا بودید. دل‌های مهربان پیوندی دوباره با خدا بستند و‌‌ با مرهم دوباره بار سنگینی از دوش یک خانواده برداشتند.
مجموع کمک‌های دریافتی در مدت هفت ماه مبلغ ۹۹۰.۰۰۰ تومان بود، که برای درمان علیرضا هزینه شد.
ممنونیم از شما عزیزان که خنده بر لب گریانی نشاندید و غم را از دل شکسته‌ای زدودید.