Twitter
Instagram
Telegram

۶۲۱۹-۸۶۷۰-۰۰۰۸-۵۱۸۹

بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام

آدرس: انقلاب، خیابان شهدا ژاندارمری، ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲

 شماره تماس :۲۸۴۲۲۹۴۰-۰۲۱

مشاهده حامیت ها

۶۲۱۹-۸۶۷۰-۰۰۰۸-۵۱۸۹
بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام
آدرس: انقلاب، خیابان شهدا ژاندارمری، ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲
شماره تماس :۲۸۴۲۲۹۴۰-۰۲۱

Twitter
Instagram
Telegram

۶۲۱۹-۸۶۷۰-۰۰۰۸-۵۱۸۹
بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام
آدرس: انقلاب، خیابان شهدا ژاندارمری، ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲
شماره تماس :۲۸۴۲۲۹۴۰-۰۲۱

Twitter
Instagram
Telegram

مرهم

مرهم های در حال اجرا

گزارش پایانی مرهم

این بار، مهر و محبت بی دریغ شما حامیانِ مهربان مرهم یاری گر، یاری بخش علی عزیزِ، نیازمندِ کیسه یوروستومی شد. با قدردانی از کمک های ارزشمند شما خیرین گرامی، مجموع کمک های دریافتی در مدت ۶ ماه ۳.۴۴۰.۰۰۰ تومان بود که برای خرید کیسه یوروستومی مورد نیاز هزینه شد.
“و محبت درختی ست که همچنان در جانِ آدمی ریشه می‌دواند.”

ز دل مهربانی نبایست شست”با همراهی شما حامیان عزیز؛ مرهم بازتوانی آرمین ۹ ساله، مبتلا به نئوپاتی میتوکندریایی به اتمام رسید.
با سپاس از خیرین دلسوز و با عطوفت؛ مجموع مبالغ دریافتی در این مدت ۱.۹۶۰.۰۰۰ تومان بود که به منظور تأمین هزینه‌های ۲۸ جلسه کاردرمانی پرداخت گردید.و هیچ دارویی شفابخش تر از مِهر نیست.

خیلی زود گذشت…
هفت ماه…
برای من که همین دیروز بود. علیرضا‌ی یازده ساله؛ نوجوانی که به جای لبخند بر لب و شادی در دل، اشک در چشم و غم در دلش داشت.
آلرژی مانع شده بود تا مانند دیگر کودکان بدود و بازی کند؛ تازه اگر مشکلات گوارشی امان بازی به او می‌داد.
هفت ماه گذشت و در این هفت ماه یاور علیرضا بودید. دل‌های مهربان پیوندی دوباره با خدا بستند و‌‌ با مرهم دوباره بار سنگینی از دوش یک خانواده برداشتند.
مجموع کمک‌های دریافتی در مدت هفت ماه مبلغ ۹۹۰.۰۰۰ تومان بود، که برای درمان علیرضا هزینه شد.
ممنونیم از شما عزیزان که خنده بر لب گریانی نشاندید و غم را از دل شکسته‌ای زدودید.

خانواده محمدطاها عزیز که دست تقدیر بر شانه‌هایشان سنگینی کرده بود را به یاد دارید؟
چرخ خیاطی مادرش دیگر با اشک نمی چرخد،
عرق جبین پدرش دیگر نمک بر زخمش نمی پاشد،
زخم هایشان کمی التیام یافت، التیام زخم ها مرهم می خواهد، شما مرهم زخمشان شدید و سبب التیامشان. قوت قلب شکسته مادرش و بازوی پدرش مراهم شماست.
۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان از طرف شما خیرین به این خانواده کمک شد که صرف گفتار درمانی و کاردرمانی این کودک عزیز شده است.
التیام قدردان شما و دستان مهربانتان است و همراهی شما را همیشه جویاست.
زخم ها بدون مرهم التیام نمی یابند.